< MEB, merkezi ortak sınav kılavuzunu yayınladı | Eğitimci, Uzaktan Eğitim, Sınav Sorular, Sınav Sonuçları
Son Düzenleme : 24 Ekim 2013 - Perşembe

Ana Sayfa »  » MEB, merkezi ortak sınav kılavuzunu yayınladı

MEB, merkezi ortak sınav kılavuzunu yayınladı

Eklenme Tarihi : 24 Ekim 2013 - Perşembe

MEB, merkezi ortak sınav kılavuzunu yayınladı

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ortak sınava gireceği  sınıf ve sıra bilgisi, e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden  yayınlanacak. Sınavda öğrenci adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunacak. 
 
Bakanlıkça, ortaöğretim ortak sınavlarına ilişkin yayınlanan kılavuza  göre, sınavlara girmek için ücret yatırılmayacak. E-okul sistemine kayıtlı 8.  sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacak. 
 
Öğrenciler ayrıca 2014 PYBS’ye girmeyecek. Parasız yatılılık veya  bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8. sınıf öğrencilerinin başvuruları 2014  yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul  müdürlüklerince e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. 
 
Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri ise açık  öğretim ortaokulu müdürlüğünce takip edilecek. 
 
Yurt dışında bakanlığa bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen  öğrenciler, bu kılavuzda yer alan ilgili formu eksiksiz ve doğru bilgilerle  dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya  konsolosluk yetkililerine onaylatacak. Gerekli belgeler posta yoluyla  gönderilebilecek, faksla bildirilen formlar kabul edilmeyecek. 
 
Okul müdürleri bilgileri güncelleyecek 
Okulda kayıtlı öğrencilere ait bilgileri, e-Okul sistemindeki  bilgilerle karşılaştırmak, doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek okul müdürlüklerinin sorumluluğunda olacak. 
 
Okul müdürleri aynı zamanda sınava girecek öğrenciler ile velileri  bilgilendirecek, rehberlik edecek. Öğrencilerin sınava gireceği sınıf ve sırayı  gösteren listenin çıktısını e-okul sistemi üzerinden alarak okullarında ilan da  edecek müdürler, öğrencilerin fotoğraflarını güncelleyecek. 
 
Müdürler okulunda sınav hizmeti alması gereken engelli öğrenci varsa  bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi  (RAM) Müdürlüğüne yönlendirecek ve gerekli bilginin sisteme işlenip işlenmediğini  de takip edecek. 
 
Sınava girilecek sınıf e-okuldan görülebilecek 
Öğrenciler, ortak sınavlarda, e-Okul sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu  yabancı dil dersinden sorumlu olacak. Buna bağlı olarak, okulunda birden fazla  yabancı dil dersi alanların, şubesi değişenlerin, nakil işlemi yapılanların,  zorunlu yabancı dil dersinin e-Okul sistemine işlenmesi gerekiyor. Bu konuyla  ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacak. 
 
İşitme ve/veya zihinsel engeli öğrencinin yabancı dil sınavına  katılması için velisi yazılı başvuru yapacak. 
 
Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü  mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen öğrencilerin bilgileri sınav günü son oturumdan sonra e-okul sistemine işlenecek. 
 
Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi, e-okul ve veli  bilgilendirme sistemi üzerinden yayınlanacak. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin  hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecek. 
 
Engelli öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereçleri getirebilecek 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sınavlarda özelliklerine uygun  hizmet alabilecek. Örgün eğitime devam edenler okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu  RAM’a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretim ortaokulu  müdürlüğüne 25 Ekim 2013 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. 
 
Okul müdürlükleri, velininin de görüşünü alarak öğrencilerin sınav  hizmetiyle ilgili işlemlerin takibinden birinci derecede sorumlu olacak. 
 
Sınav hizmetiyle ilgili yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan  öğrencinin, (evde ve hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de  bulunması gerekiyor. 
 
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere, RAM tarafından MEBBİS-RAM  Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecek. Sistemde  bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet sağlanamayacak. 
 
Bu öğrenciler sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları  kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavlarda kullanabilecek. 
 
Görme, işitme engeli, ruhsal ve duygusal bozukluğu, yaygın gelişimsel  bozukluğu, bedensel, zihinsel engeli olan öğrencilere sınavda 15’er dakika ek  süre verilecek. Engel türüne göre bazı öğrenciler ise tek kişilik sınıflarda  sınava alınacak. 
 
Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç  gereç kullanan öğrenciler giriş katlardaki sınıflara yerleştirilecek. Sınıflarda  kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecek. 
 
Geç gelene ek süre verilmeyecek 
Öğrenciler, sınav salonlarına, saat fonksiyonu dışında özellikleri  bulunan saat, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu,  telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan  cihazlar bulunmaksızın sınava alınacak. 
 
Bunları bulundurduğu belirlenen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının  ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacak. 
 
Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra  numarasında oturacak. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi  sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacak. 
 
Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda  uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını  öğrencilerin önünde açarak cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacak. 
 
Öğrenci, cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve  soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek,  sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacak. 
 
Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya  kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kağıdına öğrenci, kimlik bilgilerini  sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak. 
 
Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup  olmadığını kontrol edecek. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol  ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini  isteyecek. 
 
Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav  bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacak. Geç gelen öğrencilere ek süre  verilmeyecek. 
 
Kopyadan sınav iptal edilecek 
Öğrenci, cevap kağıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri  işaretlemelerini kurşun kalemle yapacak. Öğrenci, cevap kağıdındaki imza bölümüne  imzasını silinmeyen bir kalemle kendisi atacak. 
 
Cevap kağıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde  işaretlenmeyecek. 
 
Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olacak,  öğrenci A  kitapçığını kullanıyorsa cevap kağıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını,  B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını işaretleyecek. Sınav görevlileri de  doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecek. 
 
Her sorunun 4 seçeneği olacak. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş  cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecek. Cevap  kağıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacak. 
 
Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit  edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecek. 
 
Sınavlardan sonra cevap kağıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı  sınıfta sınavlara giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında  bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılacak. İkili/toplu  kopya taraması sonucunda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri  iptal edilecek. 
 
Kitapçık isteyen öğrenciye verilecek 
Sınav bitiminden sonra öğrenciler, cevap kağıdını sınav görevlilerine  teslim edecek ve sınav yoklama tutanağına imzalarını atacak. 
 
Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol  ederek toplayacak, cevap kağıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan  sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecek. 
 
Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını  dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidiyle bu kutuları  kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecek. Kitapçıklar okullarda  bırakılacak ancak aynı gün oturumlar tamamlandıktan sonra isteyen öğrenciye  verilecek. 
 
Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde  bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacak. 
 
Sınavın değerlendirilmesi 
Ortak sınavlara katılacak öğrencilerin puanı, tek puan türünde  hesaplanacak. Her soru eşit ağırlığa sahip olacak. Her adayın cevap kağıdı, 2  optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacak. Her test için doğru  cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacak. Yanlış cevap sayısı doğru  cevap sayısını etkilemeyecek. 
 
Kopya taraması sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla  değerlendirilmeyecek. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan  hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacak. 
 
Özründen veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan  öğrencilerin ortak sınav puanı, yıl sonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere  uygun olarak hesaplanacak. Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli  soru sayısı dikkate alınarak yapılacak. 
 
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o  derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu  puanları hesaplanacak. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders  saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecek. Puanlama  100 tam puan üzerinden yapılacak. 
 
Türkçe, matematik, fen ve teknoloji derslerinin ağırlık katsayısı 4,  din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil  derslerinin ise 2 olarak tespit edildi. 
 
Ortak sınavların sonuçları bakanlıkça belirtilecek tarihlerde e-Okul  sistemine işlenecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecek. 
 
Ülkemizi temsil edenlere ek puan 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından  gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat  sınavlarıyla proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi  temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı  puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecek. 
 
Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden  öğrenciler yararlanabilecek. 
 
Sınava itiraz 10 TL 
Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı halde öğrencinin sınava  girmesi, cevap kağıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş  ya da eksik çıkması halinde sınav geçersiz sayılacak. 
 
Sınav geçersiz sayılmasına neden olacak durumlar şöyle belirlendi: 
 
”Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin  sınav görevlilerince tespit edilmesi, başka öğrencinin sınav evrakının  kullanılması, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, her türlü bilgisayar  özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan  saatlerle cep telefonu, telsiz gibi iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük,  hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması, dönüş  sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı  gönderilmesi, cevap kağıdı değerlendirilirken aynı sınıfta oturan adaylarının  sıraları dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucuna göre ikili/toplu  kopya tespit edilmesi, sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap  kağıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında yönergede belirtilen  sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu  tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak.” 
 
Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacak.  Sınavlara itiraz edilebilecek. Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için  öğrenci velisi tarafından ilgili bankaların herhangi birine 10 TL yatırılacak.  İtirazın haklı bulunması halinde ücret iade edilecek. 
 
 

Yorum Yap
Adınız Soyadınız:
Mesajınız:

En Çok Okunanlar

 • 2014 Güncel Bilgiler
  cheap toms • Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS grubu Nisan 2013′de aldığı kararla IMF ve Dünya Bankasına alternatif olarak 50 milyar dolar bütçeli kalkınma bankası kuruyor.   •Mayıs 2013 itibari ile kredi derecelendirme...
 • Periyodik Cetvel
  Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz periyodik tablo.Peridoik tablo Dmitri Mendeleev tarafından 1867 yılında hazırlanmıştır. Günümüzde kullandığımız tablo, yeni elementlerin de yerleştirilebilmesine olanak tanıyan Mendeleev’in periyodik tablosudur. Periyodik...
 • KÖŞELENME TEKNİĞİ-KPSS
  1. Burada herkes öğretmen. 2.  Öğrencilerin ve öğretmenlerin bir konu hakkında beraberce kafa yorarak sonuçlar çıkarmaları veya daha özet bir ifade ile birbirlerine yardım ederek öğrenmeleri yöntemidir. 3. Temeli işbirlikçi öğrenme (colloborative learning)...
 • LAİKLİK İlkesi ve Tanıtımı
  “Kişi, toplum ve devlet yaşamına egemen olan kuralların tümünün akla ve bilimsel gerçeklere dayalı olması, bireylerin hiçbir baskı altında olmadan dinsel inanç ve ibadetlerinin gereğini yerine getirebilmesidir.”

Son Eklenen Yazılar

Antalya’nın Biyolojik Zenginliği Tehdit Altında

En Çok Yorumlananlar