< LAİKLİK İlkesi ve Tanıtımı | Eğitimci, Uzaktan Eğitim, Sınav Sorular, Sınav Sonuçları
Son Düzenleme : 19 Temmuz 2012 - Perşembe

Ana Sayfa »  » LAİKLİK İlkesi ve Tanıtımı

LAİKLİK İlkesi ve Tanıtımı

Eklenme Tarihi : 19 Temmuz 2012 - Perşembe

LAİKLİK İlkesi ve Tanıtımı

“Kişi, toplum ve devlet yaşamına egemen olan kuralların tümünün akla ve bilimsel gerçeklere dayalı olması, bireylerin hiçbir baskı altında olmadan dinsel inanç ve ibadetlerinin gereğini yerine getirebilmesidir.”
Laiklik ilkesinin esasları
Laikliğin ancak demokratik yöntimlerde uygulanabilir.
Laikliğin somut uygulama biçimi anayasamızın 24 üncü Maddesinde açıkça belirtilmiştir.
( Türkiye cumhuriyeti anayasası madde 24 : “ Herkes,vicdan,dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir…ibadet dini ayin ve törenler serbesttir.kimse,ibadete,dini ayin ve törenlere katılmaya,dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz,dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz…. Kimse,devletin sosyal,ekonomik,siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa,din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun,dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.” )
Laiklik; temel hareket noktası olarak aklı ve Bilimi temel alır.
Laik ülkelerde akla ve bilime dayalı olan pozitif hukuk Kuralları uygulanır.
Dinsel hukuk kurallarının dogma olduğu için Güncelleştirilemez, dolayısıyla geçen dönem içinde Geçerliğini yitirerek toplum ve devlet yaşantısının İhtiyaçlarına cevap veremez.
Laik bir devlette herkes istediği dini ve inancı seçebilir, İstediği dini ayin ve töreni yapabilir.
Hiç kimse, dini ayin ve törenlere katılmaya veya Katılmamaya zorlanamaz.
Hiç kimse, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya Zorlanamaz.
Hiç kimse, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı Kınanamaz veya suçlanamaz.
Dini inanç, ibadet ve kanaat özgürlüğünün devlet Tarafından güvence altına alınır. Buna aykırı hareket Edenler, türk ceza kanununun ilgili maddelerince Yargılanarak cezalandırılır.
Laiklik, aklı kullanma becerisini en üst düzeye çıkaran Bir anlayıştır.
Her türlü akıl ve bilim dışı hurafe laiklik tarafından Reddedilir.
Laiklik ilkesi; bütün gelişmiş devlet ve toplum yapılarının Ortak anlayışıdır.

Yorum Yap
Adınız Soyadınız:
Mesajınız:

En Çok Okunanlar

 • 2014 Güncel Bilgiler
  cheap toms • Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS grubu Nisan 2013′de aldığı kararla IMF ve Dünya Bankasına alternatif olarak 50 milyar dolar bütçeli kalkınma bankası kuruyor.   •Mayıs 2013 itibari ile kredi derecelendirme...
 • Periyodik Cetvel
  Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz periyodik tablo.Peridoik tablo Dmitri Mendeleev tarafından 1867 yılında hazırlanmıştır. Günümüzde kullandığımız tablo, yeni elementlerin de yerleştirilebilmesine olanak tanıyan Mendeleev’in periyodik tablosudur. Periyodik...
 • KÖŞELENME TEKNİĞİ-KPSS
  1. Burada herkes öğretmen. 2.  Öğrencilerin ve öğretmenlerin bir konu hakkında beraberce kafa yorarak sonuçlar çıkarmaları veya daha özet bir ifade ile birbirlerine yardım ederek öğrenmeleri yöntemidir. 3. Temeli işbirlikçi öğrenme (colloborative learning)...
 • LAİKLİK İlkesi ve Tanıtımı
  “Kişi, toplum ve devlet yaşamına egemen olan kuralların tümünün akla ve bilimsel gerçeklere dayalı olması, bireylerin hiçbir baskı altında olmadan dinsel inanç ve ibadetlerinin gereğini yerine getirebilmesidir.”

Son Eklenen Yazılar

Antalya’nın Biyolojik Zenginliği Tehdit Altında

En Çok Yorumlananlar